Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 28579,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5249,7%
spółki cywilne4889,0%
spółki jawne711,3%
spółki komandytowe250,5%
spółki akcyjne150,3%
spółdzielnie60,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (68,1% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (21,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3268,1%
spółki akcyjne1021,3%
spółki jawne24,3%
indywidualna działalność gospodarcza12,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.