Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 111 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200989
31 marca 201089
30 czerwca 201092
30 września 201096
31 grudnia 201099
31 marca 201199
30 czerwca 2011101
30 września 2011100
31 grudnia 2011102
31 marca 2012103
30 czerwca 2012105
30 września 2012106
31 grudnia 2012107
31 marca 2013107
30 czerwca 2013106
30 września 2013109
31 grudnia 2013110
31 marca 2014111
30 czerwca 2014111
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.