Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7466,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1614,4%
spółki cywilne1311,7%
spółki komandytowe32,7%
spółki jawne32,7%
spółdzielnie21,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny