Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • odlewnictwo części z metali ciężkich,
  • odlewnictwo części z metali szlachetnych,
  • odlewnictwo ciśnieniowe/kokilowe części z metali nieżelaznych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 111 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200989
31 marca 201089
30 czerwca 201092
30 września 201096
31 grudnia 201099
31 marca 201199
30 czerwca 2011101
30 września 2011100
31 grudnia 2011102
31 marca 2012103
30 czerwca 2012105
30 września 2012106
31 grudnia 2012107
31 marca 2013107
30 czerwca 2013106
30 września 2013109
31 grudnia 2013110
31 marca 2014111
30 czerwca 2014111
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), śląskie (15,3% ogółu) oraz wielkopolskie (15,3% ogółu).

mazowieckie2825,2%
śląskie1715,3%
wielkopolskie1715,3%
małopolskie109,0%
dolnośląskie87,2%
pomorskie76,3%
opolskie65,4%
podkarpackie54,5%
łódzkie43,6%
kujawsko-pomorskie32,7%
zachodniopomorskie32,7%
lubelskie21,8%
lubuskie10,9%
podlaskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7466,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1614,4%
spółki cywilne1311,7%
spółki komandytowe32,7%
spółki jawne32,7%
spółdzielnie21,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9686,5%
własność prywatna krajowa pozostała54,5%
własność zagraniczna43,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej32,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (77,5% podmiotów) i od 10 do 49 (18,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8677,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2018,0%
od 50 do 249 zatrudnionych43,6%
powyżej 250 zatrudnionych10,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.