Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 46 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (337,3 mln zł), DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (318,3 mln zł) oraz TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (246,8 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (263,5 mln zł), TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (150,2 mln zł) oraz MMP NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (125,2 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (462,3 mln zł), DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (424,0 mln zł) oraz TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (348,0 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (39,0 mln zł), AQUILA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (25,4 mln zł) oraz TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (21,4 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.