Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (63,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 35163,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością36817,2%
spółki cywilne29213,7%
spółki jawne823,8%
spółki komandytowe160,7%
spółki akcyjne150,7%
spółdzielnie100,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (65,2% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (21,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3065,2%
spółki akcyjne1021,7%
indywidualna działalność gospodarcza36,5%
spółki jawne24,3%
spółki komandytowo-akcyjne12,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.