Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję papieru falistego i tektury falistej,
  • produkcję opakowań z papieru i tektury falistej,
  • produkcję składanych opakowań z tektury,
  • produkcję opakowań z tektury twardej,
  • produkcję pozostałych opakowań z papieru i tektury,
  • produkcję worków i toreb papierowych,
  • produkcję segregatorów biurowych i podobnych artykułów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji kopert, sklasyfikowanej w 17.23.Z,
  • produkcji wyrobów formowanych lub wytłaczanych z masy celulozowej (np. korytek do jajek, papierowych talerzy), sklasyfikowanej w 17.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 138 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 917
31 marca 20101 976
30 czerwca 20102 003
30 września 20102 031
31 grudnia 20102 052
31 marca 20112 071
30 czerwca 20112 067
30 września 20112 070
31 grudnia 20112 086
31 marca 20122 076
30 czerwca 20122 085
30 września 20122 081
31 grudnia 20122 098
31 marca 20132 101
30 czerwca 20132 128
30 września 20132 137
31 grudnia 20132 141
31 marca 20142 135
30 czerwca 20142 138
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), wielkopolskie (14,3% ogółu) oraz śląskie (12,7% ogółu).

mazowieckie37417,5%
wielkopolskie30614,3%
śląskie27112,7%
małopolskie1949,1%
łódzkie1929,0%
kujawsko-pomorskie1738,1%
podkarpackie1165,4%
pomorskie914,3%
dolnośląskie803,7%
warmińsko-mazurskie552,6%
zachodniopomorskie542,5%
lubelskie522,4%
podlaskie522,4%
lubuskie462,2%
świętokrzyskie452,1%
opolskie371,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (63,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 35163,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością36817,2%
spółki cywilne29213,7%
spółki jawne823,8%
spółki komandytowe160,7%
spółki akcyjne150,7%
spółdzielnie100,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 93490,5%
własność prywatna krajowa pozostała1075,0%
własność zagraniczna512,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (81,7% podmiotów) i od 10 do 49 (13,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 74781,7%
od 10 do 49 zatrudnionych29713,9%
od 50 do 249 zatrudnionych813,8%
powyżej 250 zatrudnionych130,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z)2 958 729 565,881 156 350 376,593 792 181 085,14139 401 281,634,712,13,760,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 46 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (462,3 mln zł), DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (424,0 mln zł) oraz TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (348,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ337 330 236,30-78 238 792,00462 310 944,001 537 882,000,5-2,00,3100,0
DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)318 264 398,48263 503 794,66424 013 760,2938 953 059,4612,214,89,217,2
TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ246 827 457,59150 210 581,11347 991 165,1521 375 741,828,714,26,139,1
MMP NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ201 356 000,00125 175 400,00256 203 600,0019 495 300,319,715,67,637,8
MODEL OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ219 832 300,0080 108 000,00189 853 400,002 408 500,191,13,01,363,6
Grupa Kapitałowa EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 994 700,0074 873 800,00167 138 500,003 812 300,173,65,12,329,4
EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ106 532 500,2276 738 800,00167 020 600,003 086 700,002,94,01,928,0
AQUILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 944 000,0010 940 000,14153 382 000,001 860 000,003,117,01,281,8
AQUILA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 823 000,2530 759 000,00140 250 000,0025 387 000,0019,682,518,176,3
SCHUMACHER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 220 371,7634 055 207,16139 725 304,87-6 674 177,40-4,1-19,6-4,878,9
MONDI BZWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 516 585,4424 449 622,0094 910 858,00976 699,001,44,01,064,3
MONDI SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 720 603,645 914 914,5791 348 555,21-728 042,76-1,2-12,3-0,890,1
NETBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)89 474 360,0849 867 335,6185 141 205,6115 272 125,2617,130,617,944,3
VG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 819 986,5121 951 221,2076 590 454,716 553 933,0010,629,98,664,5
SHOREWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 496 030,333 863 765,2875 252 552,161 077 509,012,127,91,492,5
IMC SPÓŁKA AKCYJNA WINKOWSKI GROUP19 656 627,30-9 596 953,2671 215 001,63-702 285,67-3,67,3-1,0100,0
MONDI DOROHUSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 383 393,002 917 907,3569 150 329,00-5 284 658,00-11,9-181,1-7,693,4
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTON-PAK SPÓŁKA AKCYJNA76 536 097,5930 791 216,7066 308 971,433 269 168,684,310,64,959,8
BIELLA SZYDLOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 920 693,2212 939 543,7963 013 470,03686 281,741,65,31,169,9
RAWIBOX SPÓŁKA AKCYJNA, RAWICZ52 488 955,4035 764 891,2147 703 395,541 405 824,582,73,93,031,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.