Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 93490,5%
własność prywatna krajowa pozostała1075,0%
własność zagraniczna512,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (37,0% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (32,6% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (15,2% największych podmiotów).

własność zagraniczna1737,0%
własność krajowych osób fizycznych1532,6%
własność prywatna krajowa pozostała715,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej36,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej24,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej12,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (32,6% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (26,0% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (23,7% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna377 135 523,13 zł32,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej300 700 856,57 zł26,0%
własność krajowych osób fizycznych273 863 403,60 zł23,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej88 384 074,48 zł7,6%
własność prywatna krajowa pozostała78 543 539,69 zł6,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej35 764 891,21 zł3,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 958 087,91 zł0,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.