Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), wielkopolskie (14,3% ogółu) oraz śląskie (12,7% ogółu).

mazowieckie37417,5%
wielkopolskie30614,3%
śląskie27112,7%
małopolskie1949,1%
łódzkie1929,0%
kujawsko-pomorskie1738,1%
podkarpackie1165,4%
pomorskie914,3%
dolnośląskie803,7%
warmińsko-mazurskie552,6%
zachodniopomorskie542,5%
lubelskie522,4%
podlaskie522,4%
lubuskie462,2%
świętokrzyskie452,1%
opolskie371,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
małopolskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
pomorskie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (23,9% ogółu), mazowieckie (17,4% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (15,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 46 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

wielkopolskie1123,9%
mazowieckie817,4%
kujawsko-pomorskie715,2%
lubelskie48,7%
śląskie48,7%
lubuskie36,5%
zachodniopomorskie24,3%
dolnośląskie24,3%
świętokrzyskie12,2%
łódzkie12,2%
pomorskie12,2%
małopolskie12,2%
warmińsko-mazurskie12,2%
opolskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.