Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 138 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 917
31 marca 20101 976
30 czerwca 20102 003
30 września 20102 031
31 grudnia 20102 052
31 marca 20112 071
30 czerwca 20112 067
30 września 20112 070
31 grudnia 20112 086
31 marca 20122 076
30 czerwca 20122 085
30 września 20122 081
31 grudnia 20122 098
31 marca 20132 101
30 czerwca 20132 128
30 września 20132 137
31 grudnia 20132 141
31 marca 20142 135
30 czerwca 20142 138
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.