Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (385,3 mln zł), Grupa Kapitałowa OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (127,5 mln zł) oraz OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (125,2 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 149 912,33328 945 070,30385 265 766,331 212 641,310,30,40,325,1
Grupa Kapitałowa OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 887 501,0042 979 103,14127 507 324,1611 951 726,6913,027,89,453,2
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 498 252,6342 515 764,33125 244 336,9112 161 798,5214,128,69,750,9
MYLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 383 852,502 507 556,3034 319 057,50159 740,591,46,40,578,0
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 153 947,019 421 276,0433 549 861,583 868 249,9917,541,111,557,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO-FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 206 393,476 953 381,6014 987 429,5787 065,160,71,30,647,4
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA-BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA11 316 533,829 326 604,889 833 381,30769 859,096,88,37,817,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.