Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję specjalnej żywności, takiej jak:

  • żywność dla niemowląt,
  • żywność będąca pochodną mleka i pozostałych artykułów spożywczych,
  • żywność dla dzieci,
  • żywność niskokaloryczna i o zmniejszonej kaloryczności dla utrzymania właściwego ciężaru ciała,
  • żywność dietetyczna zalecana do stosowania przy leczeniu schorzeń,
  • żywność o niskiej zawartości sodu (lub bez sodu), zawierająca sole mineralne,
  • żywność bezglutenowa,
  • żywność zalecana przy zwiększonym wysiłku fizycznym, w szczególności dla sportowców,
  • żywność dla diabetyków.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 183 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009134
31 marca 2010149
30 czerwca 2010152
30 września 2010153
31 grudnia 2010151
31 marca 2011154
30 czerwca 2011156
30 września 2011152
31 grudnia 2011153
31 marca 2012151
30 czerwca 2012154
30 września 2012155
31 grudnia 2012159
31 marca 2013163
30 czerwca 2013169
30 września 2013174
31 grudnia 2013178
31 marca 2014181
30 czerwca 2014183
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,6% ogółu), małopolskie (16,9% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

mazowieckie5630,6%
małopolskie3116,9%
śląskie1910,4%
kujawsko-pomorskie168,7%
wielkopolskie116,0%
dolnośląskie116,0%
łódzkie105,5%
świętokrzyskie52,7%
podkarpackie52,7%
pomorskie52,7%
opolskie42,2%
zachodniopomorskie31,6%
lubuskie31,6%
lubelskie21,1%
podlaskie21,1%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (49,2% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (32,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9049,2%
indywidualna działalność gospodarcza6032,8%
spółki cywilne158,2%
spółki jawne73,8%
spółki komandytowe63,3%
spółki akcyjne31,6%
spółki komandytowo-akcyjne21,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13976,0%
własność prywatna krajowa pozostała158,2%
własność zagraniczna116,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych105,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej42,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej31,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,8% podmiotów) i od 10 do 49 (9,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15785,8%
od 10 do 49 zatrudnionych179,3%
od 50 do 249 zatrudnionych84,4%
powyżej 250 zatrudnionych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)583 708 891,76399 669 653,45603 199 831,8918 259 353,663,14,63,031,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (385,3 mln zł), Grupa Kapitałowa OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (127,5 mln zł) oraz OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (125,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DR.OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 149 912,33328 945 070,30385 265 766,331 212 641,310,30,40,325,1
Grupa Kapitałowa OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 887 501,0042 979 103,14127 507 324,1611 951 726,6913,027,89,453,2
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 498 252,6342 515 764,33125 244 336,9112 161 798,5214,128,69,750,9
MYLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 383 852,502 507 556,3034 319 057,50159 740,591,46,40,578,0
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 153 947,019 421 276,0433 549 861,583 868 249,9917,541,111,557,5
PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKO-FARMACEUTYCZNE APIPOL-FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 206 393,476 953 381,6014 987 429,5787 065,160,71,30,647,4
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA-BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA11 316 533,829 326 604,889 833 381,30769 859,096,88,37,817,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.