Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 183 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009134
31 marca 2010149
30 czerwca 2010152
30 września 2010153
31 grudnia 2010151
31 marca 2011154
30 czerwca 2011156
30 września 2011152
31 grudnia 2011153
31 marca 2012151
30 czerwca 2012154
30 września 2012155
31 grudnia 2012159
31 marca 2013163
30 czerwca 2013169
30 września 2013174
31 grudnia 2013178
31 marca 2014181
30 czerwca 2014183
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.