Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (49,2% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (32,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9049,2%
indywidualna działalność gospodarcza6032,8%
spółki cywilne158,2%
spółki jawne73,8%
spółki komandytowe63,3%
spółki akcyjne31,6%
spółki komandytowo-akcyjne21,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (83,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością583,3%
spółki akcyjne116,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.