Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,6% ogółu), małopolskie (16,9% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

mazowieckie5630,6%
małopolskie3116,9%
śląskie1910,4%
kujawsko-pomorskie168,7%
wielkopolskie116,0%
dolnośląskie116,0%
łódzkie105,5%
świętokrzyskie52,7%
podkarpackie52,7%
pomorskie52,7%
opolskie42,2%
zachodniopomorskie31,6%
lubuskie31,6%
lubelskie21,1%
podlaskie21,1%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
podkarpackie
świętokrzyskie
opolskie
lubuskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (33,3% ogółu) oraz małopolskie (16,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 6 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

pomorskie233,3%
małopolskie116,7%
mazowieckie116,7%
podkarpackie116,7%
kujawsko-pomorskie116,7%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.