Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych890 66493,9%
własność prywatna krajowa pozostała23 9792,5%
własność zagraniczna23 5702,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 4120,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3 3540,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2 0570,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 4990,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych930,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej780,0%
własność państwowych osób prawnych660,0%
pozostałe1320,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (40,3% największych podmiotów), własność zagraniczna (28,2% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,7% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 06540,3%
własność zagraniczna74528,2%
własność prywatna krajowa pozostała38714,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1214,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1013,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej943,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej351,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,7%
własność państwowych osób prawnych100,4%
własność skarbu państwa90,3%
pozostałe210,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (43,3% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (22,9% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (12,0% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna38 858 472 645,02 zł43,3%
własność krajowych osób fizycznych20 558 481 519,24 zł22,9%
własność prywatna krajowa pozostała10 802 384 776,48 zł12,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3 344 560 626,15 zł3,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 121 787 993,46 zł3,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 942 819 807,54 zł3,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2 581 675 697,95 zł2,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 990 390 040,86 zł2,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 864 997 284,72 zł2,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa1 197 999 690,36 zł1,3%
pozostałe2 460 727 349 zł2,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.