Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie10 18015,9%
śląskie7 25911,3%
wielkopolskie6 65310,4%
małopolskie5 2918,2%
dolnośląskie5 1468,0%
łódzkie4 1306,4%
pomorskie3 8596,0%
zachodniopomorskie3 5135,5%
kujawsko-pomorskie3 1825,0%
lubelskie2 8334,4%
podkarpackie2 7624,3%
warmińsko-mazurskie2 1113,3%
lubuskie2 0243,2%
podlaskie1 9453,0%
świętokrzyskie1 7362,7%
opolskie1 5112,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny