Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 64 135 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200958 926
31 marca 201058 897
30 czerwca 201059 957
30 września 201060 763
31 grudnia 201061 631
31 marca 201161 133
30 czerwca 201160 976
30 września 201161 072
31 grudnia 201160 957
31 marca 201260 119
30 czerwca 201260 503
30 września 201260 896
31 grudnia 201261 385
31 marca 201360 891
30 czerwca 201361 712
30 września 201362 520
31 grudnia 201362 948
31 marca 201463 094
30 czerwca 201464 135
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.