Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,8% podmiotów), spółki cywilne (3,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza61 44795,8%
spółki cywilne2 1793,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4000,6%
spółki jawne540,1%
spółki komandytowe280,0%
spółdzielnie200,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,0%
spółki akcyjne20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny