Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
  • działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 96.04.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 199 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 12,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 323
31 marca 20101 417
30 czerwca 20101 509
30 września 20101 628
31 grudnia 20101 676
31 marca 20111 693
30 czerwca 20111 696
30 września 20111 777
31 grudnia 20111 843
31 marca 20121 843
30 czerwca 20121 807
30 września 20121 903
31 grudnia 20121 946
31 marca 20131 952
30 czerwca 20131 953
30 września 20132 098
31 grudnia 20132 186
31 marca 20142 251
30 czerwca 20142 199
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz małopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie38117,3%
śląskie26011,8%
małopolskie23410,6%
wielkopolskie22910,4%
dolnośląskie1758,0%
łódzkie1386,3%
pomorskie1386,3%
kujawsko-pomorskie1225,5%
zachodniopomorskie964,4%
lubelskie863,9%
podkarpackie793,6%
warmińsko-mazurskie753,4%
podlaskie572,6%
opolskie502,3%
lubuskie401,8%
świętokrzyskie391,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,6% podmiotów), spółki cywilne (11,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 68476,6%
spółki cywilne25011,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2029,2%
spółki jawne190,9%
spółki komandytowe180,8%
stowarzyszenia120,5%
spółki akcyjne60,3%
spółki komandytowo-akcyjne50,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,9% podmiotów), własność zagraniczna (1,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 10895,9%
własność zagraniczna261,2%
własność prywatna krajowa pozostała251,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,3%
własność samorządowa60,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 14297,4%
od 10 do 49 zatrudnionych552,5%
od 50 do 249 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)108 106 053,6425 438 924,9244 951 232,28-6 935 259,26-6,4-27,3-15,476,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PURE HEALTH AND FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (31,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PURE HEALTH AND FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA66 696 366,30-15 017 800,3931 611 379,41-6 949 575,28-10,446,3-22,0100,0
WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 409 687,3440 456 725,3113 339 853,6314 316,020,00,00,12,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.