Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:

  • działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,
  • działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
  • działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 746 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 872
31 marca 20104 998
30 czerwca 20105 273
30 września 20105 464
31 grudnia 20105 552
31 marca 20115 488
30 czerwca 20115 606
30 września 20115 567
31 grudnia 20115 413
31 marca 20125 208
30 czerwca 20125 374
30 września 20125 385
31 grudnia 20125 308
31 marca 20135 226
30 czerwca 20135 477
30 września 20135 583
31 grudnia 20135 483
31 marca 20145 424
30 czerwca 20145 746
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz małopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 23321,5%
śląskie77313,5%
małopolskie5199,0%
wielkopolskie5098,9%
dolnośląskie4117,2%
łódzkie3436,0%
kujawsko-pomorskie3065,3%
pomorskie2905,0%
zachodniopomorskie2554,4%
lubelskie2314,0%
podkarpackie1943,4%
podlaskie1652,9%
opolskie1612,8%
warmińsko-mazurskie1472,6%
świętokrzyskie1192,1%
lubuskie901,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,9% podmiotów), spółki cywilne (12,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 59279,9%
spółki cywilne69212,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2143,7%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne811,4%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne490,9%
stowarzyszenia440,8%
spółki jawne170,3%
spółki komandytowe160,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne150,3%
fundacje90,2%
pozostałe170,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,3% podmiotów), własność samorządowa (2,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 35993,3%
własność samorządowa1442,5%
własność prywatna krajowa pozostała1422,5%
własność zagraniczna571,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,1%
własność państwowych osób prawnych50,1%
własność skarbu państwa30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,1% podmiotów) i od 50 do 249 (1,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 57997,1%
od 50 do 249 zatrudnionych851,5%
od 10 do 49 zatrudnionych711,2%
powyżej 250 zatrudnionych110,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)1 125 925 674,121 029 604 532,80281 166 305,84-31 621 652,40-2,8-3,1-11,38,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 27 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA (109,7 mln zł), OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU (18,4 mln zł) oraz TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI (18,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA60 276 481,1242 129 748,07109 655 984,84-3 441 564,38-5,7-8,2-3,130,1
OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU15 276 579,7413 535 805,8418 388 279,98-2 104 858,17-13,8-15,6-11,511,4
TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI20 031 582,7117 986 164,3918 194 422,21-1 041 411,90-5,2-5,8-5,710,2
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU84 555 919,0881 424 062,6014 680 796,69-1 726 986,13-2,0-2,1-11,83,7
GLIWICKI TEATR MUZYCZNY13 105 542,8711 916 536,2712 141 498,32-467 555,92-3,6-3,9-3,99,1
PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE32 293 183,6924 693 645,0811 532 084,44-1 444 223,25-4,5-5,9-12,523,5
FILHARMONIA NARODOWA39 634 395,3626 434 051,3110 473 692,89471 191,951,21,84,533,3
TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO14 199 722,0612 954 447,059 613 038,4534 711,960,20,30,48,8
TEATR MUZYCZNY W ŁODZI46 415 588,6142 579 050,477 949 550,89-361 715,49-0,8-0,9-4,68,3
OPERA WROCŁAWSKA94 934 123,3193 453 576,526 937 021,59-5 174 266,31-5,5-5,5-74,61,6
TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ10 404 185,419 754 005,976 721 834,94-398 863,57-3,8-4,1-5,96,3
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY110 702 924,33108 962 263,645 299 648,44929 736,670,80,917,51,6
WARMIŃSKO-MAZURSKA FILHARMONIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE51 085 335,2843 549 125,275 288 425,92-747 398,31-1,5-1,7-14,114,8
TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W PŁOCKU24 623 592,7423 837 271,125 096 647,44-2 149 812,51-8,7-9,0-42,23,2
TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU29 673 798,4517 995 553,875 043 338,35-3 447 792,99-11,6-19,2-68,439,4
TEATR WIELKI W ŁODZI48 399 109,2245 002 494,044 713 280,9326 607,200,10,10,67,0
TEATR NARODOWY142 069 942,56138 093 887,914 403 911,05152 461,100,10,13,52,8
TEATR ROZRYWKI35 871 143,3434 179 484,364 024 322,44-1 861 394,69-5,2-5,5-46,34,7
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ŚLĄSK" IMIENIA STANISŁAWA HADYNY30 902 690,6829 594 049,383 765 130,97-2 180 891,43-7,1-7,4-57,94,2
TEATR MUZYCZNY "CAPITOL"13 745 235,1411 199 787,412 940 679,90-448 766,01-3,3-4,0-15,318,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.