Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,5% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz małopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie1 23321,5%
śląskie77313,5%
małopolskie5199,0%
wielkopolskie5098,9%
dolnośląskie4117,2%
łódzkie3436,0%
kujawsko-pomorskie3065,3%
pomorskie2905,0%
zachodniopomorskie2554,4%
lubelskie2314,0%
podkarpackie1943,4%
podlaskie1652,9%
opolskie1612,8%
warmińsko-mazurskie1472,6%
świętokrzyskie1192,1%
lubuskie901,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
podlaskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (22,2% ogółu), mazowieckie (18,5% ogółu) oraz łódzkie (14,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 27 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie622,2%
mazowieckie518,5%
łódzkie414,8%
pomorskie414,8%
dolnośląskie27,4%
wielkopolskie27,4%
kujawsko-pomorskie13,7%
warmińsko-mazurskie13,7%
podkarpackie13,7%
lubuskie13,7%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
małopolskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.