Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 746 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 872
31 marca 20104 998
30 czerwca 20105 273
30 września 20105 464
31 grudnia 20105 552
31 marca 20115 488
30 czerwca 20115 606
30 września 20115 567
31 grudnia 20115 413
31 marca 20125 208
30 czerwca 20125 374
30 września 20125 385
31 grudnia 20125 308
31 marca 20135 226
30 czerwca 20135 477
30 września 20135 583
31 grudnia 20135 483
31 marca 20145 424
30 czerwca 20145 746
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.