Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 27 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to TEATR NARODOWY (142,1 mln zł), OPERA NOVA W BYDGOSZCZY (110,7 mln zł) oraz OPERA WROCŁAWSKA (94,9 mln zł).

TEATR NARODOWY142 069 942,56 zł12,6%
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY110 702 924,33 zł9,8%
OPERA WROCŁAWSKA94 934 123,31 zł8,4%
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU84 555 918,54 zł7,5%
TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA60 276 481,12 zł5,4%
FILHARMONIA ŁÓDZKA IM. ARTURA RUBINSTEINA57 621 136,07 zł5,1%
TEATR POLSKI W WARSZAWIE53 199 167,79 zł4,7%
WARMIŃSKO-MAZURSKA FILHARMONIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE51 085 335,28 zł4,5%
TEATR WIELKI W ŁODZI48 399 109,22 zł4,3%
TEATR MUZYCZNY W ŁODZI46 415 588,61 zł4,1%
pozostałe376 665 947,29 zł33,5%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to TEATR NARODOWY (138,1 mln zł), OPERA NOVA W BYDGOSZCZY (109,0 mln zł) oraz OPERA WROCŁAWSKA (93,5 mln zł).

TEATR NARODOWY138 093 887,40 zł13,4%
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY108 962 263,64 zł10,6%
OPERA WROCŁAWSKA93 453 575,96 zł9,1%
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU81 424 062,60 zł7,9%
FILHARMONIA ŁÓDZKA IM. ARTURA RUBINSTEINA55 840 379,98 zł5,4%
TEATR POLSKI W WARSZAWIE51 900 455,50 zł5,0%
TEATR WIELKI W ŁODZI45 002 494,04 zł4,4%
WARMIŃSKO-MAZURSKA FILHARMONIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W OLSZTYNIE43 549 124,79 zł4,2%
TEATR MUZYCZNY W ŁODZI42 579 050,12 zł4,1%
TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA42 129 747,58 zł4,1%
pozostałe326 669 491,19 zł31,7%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA (109,7 mln zł), OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU (18,4 mln zł) oraz TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI (18,2 mln zł).

TEATR WIELKI-OPERA NARODOWA109 655 984,84 zł39,0%
OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU18 388 279,98 zł6,5%
TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI18 194 421,77 zł6,5%
POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU14 680 796,69 zł5,2%
GLIWICKI TEATR MUZYCZNY12 141 498,32 zł4,3%
PAŃSTWOWY TEATR WYBRZEŻE11 532 084,44 zł4,1%
FILHARMONIA NARODOWA10 473 692,89 zł3,7%
TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO9 613 038,45 zł3,4%
TEATR MUZYCZNY W ŁODZI7 949 550,89 zł2,8%
OPERA WROCŁAWSKA6 937 021,59 zł2,5%
pozostałe61 599 935,98 zł21,9%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to OPERA NOVA W BYDGOSZCZY (929,7 tys. zł), FILHARMONIA NARODOWA (471,2 tys. zł) oraz TEATR NARODOWY (152,5 tys. zł).

OPERA NOVA W BYDGOSZCZY929 736,67 zł55,2%
FILHARMONIA NARODOWA471 191,95 zł28,0%
TEATR NARODOWY152 461,10 zł9,1%
TEATR POLSKI68 686,48 zł4,1%
TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO34 711,96 zł2,1%
TEATR WIELKI W ŁODZI26 606,86 zł1,6%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.