Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
  • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
  • pomocniczej działalności dentystycznej, tj. higienistek i asystentek dentystycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 29 636 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200925 707
31 marca 201026 112
30 czerwca 201026 313
30 września 201026 581
31 grudnia 201027 148
31 marca 201127 279
30 czerwca 201127 185
30 września 201127 323
31 grudnia 201127 747
31 marca 201227 877
30 czerwca 201227 978
30 września 201228 139
31 grudnia 201228 686
31 marca 201328 794
30 czerwca 201328 831
30 września 201329 027
31 grudnia 201329 487
31 marca 201429 630
30 czerwca 201429 636
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (8,9% ogółu).

mazowieckie4 92916,6%
śląskie3 27611,1%
małopolskie2 6308,9%
wielkopolskie2 6258,9%
dolnośląskie2 5238,5%
łódzkie2 0617,0%
pomorskie1 9116,4%
lubelskie1 6575,6%
zachodniopomorskie1 4354,8%
podkarpackie1 4064,7%
kujawsko-pomorskie1 1003,7%
podlaskie1 0133,4%
świętokrzyskie8442,8%
warmińsko-mazurskie8312,8%
lubuskie7562,6%
opolskie6392,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,2% podmiotów), spółki cywilne (5,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza27 32192,2%
spółki cywilne1 6835,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3191,1%
spółki jawne1520,5%
spółki partnerskie1250,4%
spółki komandytowe170,1%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej80,0%
spółdzielnie60,0%
spółki akcyjne40,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,3% podmiotów), własność zagraniczna (0,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29 44099,3%
własność zagraniczna770,3%
własność prywatna krajowa pozostała750,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność samorządowa60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność skarbu państwa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,8% podmiotów) i od 10 do 49 (1,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych29 29398,8%
od 10 do 49 zatrudnionych3251,1%
od 50 do 249 zatrudnionych170,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)875 270,87640 730,292 588 973,35455 372,6352,071,117,626,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA (2,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA (*)875 271,31640 730,292 588 973,35455 372,6352,071,117,626,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.