Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie22 87217,9%
śląskie14 18311,1%
wielkopolskie12 1929,6%
małopolskie11 5229,0%
dolnośląskie9 6857,6%
pomorskie7 9726,2%
łódzkie7 4735,9%
lubelskie6 4595,1%
kujawsko-pomorskie6 2994,9%
podkarpackie6 1274,8%
zachodniopomorskie5 7504,5%
warmińsko-mazurskie4 3583,4%
świętokrzyskie3 5992,8%
podlaskie3 2622,6%
opolskie3 0402,4%
lubuskie2 8642,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), małopolskie (11,6% ogółu) oraz dolnośląskie (10,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 199 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3718,6%
małopolskie2311,6%
dolnośląskie2010,1%
śląskie2010,1%
wielkopolskie136,5%
pomorskie136,5%
łódzkie126,0%
lubelskie126,0%
kujawsko-pomorskie105,0%
podkarpackie105,0%
zachodniopomorskie94,5%
podlaskie73,5%
opolskie42,0%
lubuskie31,5%
świętokrzyskie31,5%
warmińsko-mazurskie31,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.