Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 38 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (41,0% podmiotów), szkoły publiczne podstawowe (9,5% podmiotów) oraz szkoły publiczne ponadgimnazjalne (7,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza52 35841,0%
szkoły publiczne podstawowe12 1229,5%
szkoły publiczne ponadgimnazjalne9 8727,7%
przedszkola publiczne7 7276,1%
zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne6 8575,4%
szkoły publiczne gimnazja6 7245,3%
szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne5 6844,5%
przedszkola niepubliczne5 1684,0%
spółki cywilne4 0123,1%
placówki systemu oświaty niepubliczne3 6642,9%
pozostałe13 46910,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
szkoły publiczne podstawowe
szkoły publiczne ponadgimnazjalne
przedszkola publiczne
zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne
szkoły publiczne gimnazja
szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne
przedszkola niepubliczne
spółki cywilne
placówki systemu oświaty niepubliczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to uczelnie (81,4% największych podmiotów), wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (6,0% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (5,0% największych podmiotów).

uczelnie16281,4%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne126,0%
spółki akcyjne105,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością84,0%
państwowe jednostki organizacyjne42,0%
kościół katolicki21,0%
stowarzyszenia10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.