Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

  • kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie związane jest głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym).

Grupa ta obejmuje obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym, kursy i zajęcia sportowe, z języków obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich podklasach grup 85.1-85.4.

Grupa nie obejmuje:

  • działalności sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 85.1-85.4 tj. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 60 153 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200955 569
31 marca 201056 350
30 czerwca 201055 238
30 września 201057 951
31 grudnia 201059 533
31 marca 201159 615
30 czerwca 201157 062
30 września 201156 969
31 grudnia 201159 056
31 marca 201258 565
30 czerwca 201255 425
30 września 201257 725
31 grudnia 201263 177
31 marca 201362 653
30 czerwca 201359 254
30 września 201361 401
31 grudnia 201363 329
31 marca 201463 668
30 czerwca 201460 153
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie12 88721,4%
śląskie7 09911,8%
wielkopolskie5 9679,9%
małopolskie5 1378,5%
dolnośląskie4 9748,3%
pomorskie3 9426,6%
łódzkie3 3735,6%
zachodniopomorskie2 9254,9%
kujawsko-pomorskie2 6614,4%
lubelskie2 3243,9%
podkarpackie2 0963,5%
warmińsko-mazurskie1 8233,0%
opolskie1 2592,1%
świętokrzyskie1 2452,1%
podlaskie1 2302,0%
lubuskie1 2112,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 26 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,9% podmiotów), spółki cywilne (5,8% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty niepubliczne (5,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza47 43378,9%
spółki cywilne3 5115,8%
placówki systemu oświaty niepubliczne3 4155,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 4714,1%
stowarzyszenia1 3412,2%
placówki systemu oświaty publiczne7321,2%
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne4770,8%
spółki jawne2400,4%
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne980,2%
spółki komandytowe950,2%
pozostałe3400,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych54 15990,0%
własność prywatna krajowa pozostała3 7826,3%
własność samorządowa8791,5%
własność zagraniczna8581,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1130,2%
własność skarbu państwa970,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej850,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej740,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej590,1%
własność państwowych osób prawnych250,0%
pozostałe220,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych58 13696,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1 7853,0%
od 50 do 249 zatrudnionych2200,4%
powyżej 250 zatrudnionych120,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (417,9 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)670 568 826,12415 247 493,25558 764 362,19835 231,140,10,20,238,1
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)393 239 169,22169 143 174,26417 865 125,98-8 317 085,94-2,1-4,9-2,057,0
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53)274 899 115,54244 156 864,55138 164 768,138 889 325,693,23,66,411,2
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52)2 430 541,361 947 454,442 734 468,08262 991,3910,813,59,619,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 29 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LEARNING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (119,6 mln zł), POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (76,9 mln zł) oraz KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY (43,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LEARNING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 138 476,7512 074 456,11119 569 524,666 333 005,007,352,55,386,1
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 183 917,364 552 696,8276 942 868,191 209 790,2819,626,61,626,4
KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY33 625 594,6519 438 527,4343 127 423,68-956 276,62-2,8-4,9-2,242,2
INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)126 590 359,1761 865 834,2042 548 073,02-17 308 220,01-13,7-28,0-40,751,1
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO57 416 883,9046 617 395,7031 648 314,251 093 714,091,92,43,518,8
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH42 436 578,8434 694 618,4322 590 483,762 599 491,096,17,511,518,2
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO35 770 162,2433 327 452,3517 750 413,12106 762,570,30,30,66,8
DOOR GROUP SPÓŁKA AKCYJNA10 920 614,519 330 541,3417 650 900,131 803 307,9416,519,310,214,6
KONSORCJUM DORADCZO-SZKOLENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA (*)9 130 022,66225 665,6917 470 867,02-65 166,93-0,7-28,9-0,497,5
POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU34 514 366,4831 690 603,0315 643 931,761 673 331,284,95,310,78,2
BERLITZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 349 969,38-2 117 336,9915 424 519,40-923 041,74-14,543,6-6,0100,0
CTPARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA4 395 199,24919 527,6012 216 882,841 923 066,5143,8209,115,779,1
EUROPEJSKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA KORESPONDENCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 826 317,114 379 991,4411 882 822,13327 491,535,67,52,824,8
CS SZKOLENIE I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 181 937,259 276 815,0610 119 932,98-1 453 705,02-13,0-15,7-14,417,0
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO29 518 478,1426 514 870,1910 039 550,081 533 833,905,25,815,310,2
MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIE11 309 082,259 470 397,109 376 629,28665 525,685,97,07,116,3
MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO18 230 140,3016 360 399,068 376 623,231 119 448,486,16,813,410,3
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU20 084 403,2916 681 622,588 313 029,071 345 937,746,78,116,216,9
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO13 365 658,9911 787 075,448 227 275,79490 129,293,74,26,011,8
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO13 760 506,3712 793 243,447 330 793,10388 570,782,83,05,37,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.