Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, nawet z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

  • butelkowanie płynów, włączając napoje,
  • pakowanie żywności,
  • pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.),
  • pakowanie wyrobów farmaceutycznych,
  • etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,
  • pakowanie paczek i prezentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji napojów bezalkoholowych i wody mineralnej, sklasyfikowanej w 11.07.Z,
  • pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 52.29.A, 52.29.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 288 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 821
31 marca 20102 840
30 czerwca 20102 859
30 września 20102 880
31 grudnia 20102 885
31 marca 20112 824
30 czerwca 20112 782
30 września 20112 637
31 grudnia 20112 579
31 marca 20122 426
30 czerwca 20122 337
30 września 20122 305
31 grudnia 20122 305
31 marca 20132 267
30 czerwca 20132 253
30 września 20132 277
31 grudnia 20132 280
31 marca 20142 302
30 czerwca 20142 288
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), wielkopolskie (14,3% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (11,3% ogółu).

mazowieckie35015,3%
wielkopolskie32814,3%
kujawsko-pomorskie25911,3%
śląskie23710,4%
małopolskie1697,4%
łódzkie1596,9%
dolnośląskie1436,3%
zachodniopomorskie1134,9%
lubelskie1074,7%
pomorskie974,2%
lubuskie823,6%
podkarpackie803,5%
opolskie472,1%
warmińsko-mazurskie421,8%
podlaskie421,8%
świętokrzyskie331,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,8% podmiotów), spółki cywilne (11,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 75776,8%
spółki cywilne26711,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2179,5%
spółki jawne291,3%
spółki komandytowe70,3%
spółdzielnie40,2%
spółki akcyjne40,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 13793,4%
własność prywatna krajowa pozostała602,6%
własność zagraniczna562,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,2%
własność samorządowa10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 12893,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1325,8%
od 50 do 249 zatrudnionych281,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)355 947 167,89186 861 292,20758 971 998,9143 608 725,2112,323,35,847,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (529,1 mln zł), FOBOS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (36,5 mln zł) oraz INTER CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (31,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ216 261 908,00102 976 180,00529 106 274,3629 211 713,0013,528,45,552,4
FOBOS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 768 823,207 155 642,4736 546 425,432 403 722,4511,633,66,665,6
INTER CEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 022 604,3713 019 510,3630 973 743,43794 130,655,76,12,67,2
TARGET SPÓŁKA AKCYJNA (*)30 395 221,2722 344 074,2030 324 123,278 213 494,8727,036,827,126,5
MAKRO KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 287 979,868 709 220,7930 017 927,86380 693,752,74,41,339,1
TOM-MARG ZPCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 452 375,616 416 857,9624 592 524,3122 953,570,10,40,163,2
ZENNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 199 353,967 571 308,9323 501 129,321 862 027,3316,624,67,932,4
E.T EWA TOMCZAK8 826 576,603 305 315,3721 201 704,171 395 716,3115,842,26,662,6
ALFA-LOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 196 790,511 479 293,2119 539 718,79-549 181,63-8,9-37,1-2,876,1
DELFIA SPÓŁKA AKCYJNA7 261 621,175 116 947,317 049 227,08-800 851,84-11,0-15,7-11,429,5
QUARTZ SPÓŁKA AKCYJNA9 273 915,848 766 942,286 119 201,98674 306,757,37,711,05,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.