Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,6% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz dolnośląskie (12,0% ogółu).

mazowieckie21022,6%
śląskie11612,5%
dolnośląskie11112,0%
wielkopolskie10711,5%
małopolskie636,8%
łódzkie535,7%
pomorskie485,2%
opolskie485,2%
kujawsko-pomorskie394,2%
zachodniopomorskie363,9%
lubuskie303,2%
podkarpackie222,4%
warmińsko-mazurskie161,7%
lubelskie131,4%
podlaskie80,9%
świętokrzyskie80,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
pomorskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubuskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (27,3% ogółu), śląskie (18,2% ogółu) oraz mazowieckie (18,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 11 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

dolnośląskie327,3%
śląskie218,2%
mazowieckie218,2%
łódzkie218,2%
pomorskie19,1%
małopolskie19,1%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.