Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 928 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 18,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009388
31 marca 2010395
30 czerwca 2010419
30 września 2010443
31 grudnia 2010463
31 marca 2011487
30 czerwca 2011523
30 września 2011546
31 grudnia 2011574
31 marca 2012606
30 czerwca 2012652
30 września 2012681
31 grudnia 2012722
31 marca 2013760
30 czerwca 2013783
30 września 2013807
31 grudnia 2013844
31 marca 2014898
30 czerwca 2014928
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.