Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (51,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (33,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością47951,6%
indywidualna działalność gospodarcza30633,0%
spółki cywilne636,8%
spółki komandytowe465,0%
spółki jawne111,2%
spółki komandytowo-akcyjne101,1%
spółki akcyjne50,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,5%
spółdzielnie30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki akcyjne
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (81,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością981,8%
spółki akcyjne218,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.