Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi, m.in.:

  • łodzi i statków handlowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,
  • wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 158 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200982
31 marca 201094
30 czerwca 2010104
30 września 2010106
31 grudnia 2010104
31 marca 2011109
30 czerwca 2011125
30 września 2011122
31 grudnia 2011119
31 marca 2012118
30 czerwca 2012140
30 września 2012128
31 grudnia 2012123
31 marca 2013128
30 czerwca 2013150
30 września 2013144
31 grudnia 2013136
31 marca 2014140
30 czerwca 2014158
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa warmińsko-mazurskie (24,1% ogółu), mazowieckie (20,9% ogółu) oraz pomorskie (11,4% ogółu).

warmińsko-mazurskie3824,1%
mazowieckie3320,9%
pomorskie1811,4%
zachodniopomorskie1610,1%
dolnośląskie106,3%
śląskie85,1%
podlaskie85,1%
małopolskie74,4%
wielkopolskie53,2%
kujawsko-pomorskie42,5%
łódzkie42,5%
świętokrzyskie31,9%
lubelskie21,3%
podkarpackie10,6%
lubuskie10,6%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9358,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4629,1%
spółki cywilne159,5%
spółki komandytowe21,3%
spółki komandytowo-akcyjne10,6%
spółki jawne10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,4% podmiotów), własność zagraniczna (2,5% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14692,4%
własność zagraniczna42,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej31,9%
własność prywatna krajowa pozostała31,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15799,4%
od 10 do 49 zatrudnionych10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)441 952 022,13429 613 409,2238 585 573,4948 471 936,6111,011,3125,62,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 355 482 000,004 009 815 000,002 085 681 000,00500 908 000,229,412,524,025,1
ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA441 952 022,13429 613 409,2238 585 573,4948 471 937,1011,011,3125,62,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.