Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
 • pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
 • działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
 • kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
 • działalność związaną z prognozowaniem pogody,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
 • działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
 • doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
 • pozostałe doradztwo techniczne,
 • doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
 • działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
 • działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, sklasyfikowanej w 47.91.Z,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
 • pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 68.3,
 • działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z,
 • doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,
 • działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 71.1,
 • projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 71.12.Z, 74.10.Z,
 • badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,
 • projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.Z,
 • tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 73.11.Z,
 • działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z,
 • działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 82.99.Z,
 • zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z,
 • poradnictwa w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów, sklasyfikowanego w 88.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 34 605 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200944 030
31 marca 201042 527
30 czerwca 201041 817
30 września 201041 445
31 grudnia 201041 014
31 marca 201140 431
30 czerwca 201138 231
30 września 201137 245
31 grudnia 201135 923
31 marca 201235 331
30 czerwca 201235 261
30 września 201235 149
31 grudnia 201235 043
31 marca 201334 848
30 czerwca 201334 760
30 września 201334 771
31 grudnia 201334 572
31 marca 201434 609
30 czerwca 201434 605
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (12,1% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

mazowieckie6 34818,3%
śląskie4 17812,1%
dolnośląskie3 2579,4%
wielkopolskie3 1879,2%
małopolskie3 0118,7%
pomorskie2 2426,5%
zachodniopomorskie1 8395,3%
łódzkie1 7175,0%
podkarpackie1 5044,3%
kujawsko-pomorskie1 3894,0%
lubelskie1 3393,9%
opolskie1 2273,5%
podlaskie9932,9%
świętokrzyskie8972,6%
lubuskie7712,2%
warmińsko-mazurskie7062,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,5% podmiotów), spółki cywilne (8,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza29 60285,5%
spółki cywilne2 7908,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 8365,3%
przedstawicielstwa zagraniczne1320,4%
spółki jawne770,2%
spółki akcyjne510,1%
spółki komandytowe360,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy230,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych230,1%
spółdzielnie120,0%
pozostałe230,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32 96395,3%
własność prywatna krajowa pozostała7412,1%
własność zagraniczna6601,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej730,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych690,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej380,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej310,1%
własność państwowych osób prawnych60,0%
własność samorządowa50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej50,0%
pozostałe140,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,2% podmiotów) i od 10 do 49 (0,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych34 34299,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2280,7%
od 50 do 249 zatrudnionych300,1%
powyżej 250 zatrudnionych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)293 104 050,13153 655 669,36395 275 499,3832 414 711,5411,121,18,247,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DETAL KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (157,7 mln zł), CHEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (85,5 mln zł) oraz EXXONMOBIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (39,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DETAL KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 584 687,6028 550 472,33157 675 520,126 497 061,7713,422,84,141,2
CHEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)75 641 572,375 289 739,0085 495 321,00-10 616,00-0,0-0,2-0,093,0
EXXONMOBIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 986 062,9827 911 523,5539 725 217,2012 438 186,9436,644,631,317,9
KIM GROUP KUCZEK I GAWEŁ SPÓŁKA JAWNA24 613 072,3810 822 316,8838 186 095,773 650 630,0814,833,79,656,0
OPOLTRANS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 534 239,1838 827 850,6427 088 706,666 292 804,8214,816,223,28,7
INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU23 353 539,9310 913 539,2714 641 726,26-266 102,48-1,1-2,4-1,853,3
ORLEN PREWENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 474 468,724 730 359,7213 738 360,452 832 175,7037,959,920,636,7
PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA8 133 881,553 771 184,4413 271 420,921 922 901,3123,651,014,553,6
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU15 956 426,2511 332 007,763 672 433,95-303 973,62-1,9-2,7-8,329,0
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA1 203 853,741 049 750,691 027 265,29110 941,229,210,610,812,8
PRO-EKOL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA1 263 238,43182 095,46671 573,04-54 315,80-4,3-29,8-8,185,6
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA10 359 009,4510 274 830,3381 859,57-694 981,74-6,7-6,8-849,00,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.