Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
  • maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
  • projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
  • projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
  • projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 • opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
 • projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
 • wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
  • wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
  • wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
  • opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,
 • działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z,
 • doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
 • wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,
 • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,
 • projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,
 • fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z
 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 48 338 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200948 965
31 marca 201048 412
30 czerwca 201048 697
30 września 201048 886
31 grudnia 201049 050
31 marca 201148 844
30 czerwca 201147 927
30 września 201147 749
31 grudnia 201147 258
31 marca 201246 852
30 czerwca 201247 143
30 września 201247 410
31 grudnia 201247 381
31 marca 201347 131
30 czerwca 201347 501
30 września 201347 866
31 grudnia 201347 729
31 marca 201447 756
30 czerwca 201448 338
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

mazowieckie8 33917,3%
śląskie5 47011,3%
wielkopolskie4 85110,0%
małopolskie4 6509,6%
dolnośląskie4 1418,6%
pomorskie3 7387,7%
zachodniopomorskie2 5525,3%
łódzkie2 4695,1%
podkarpackie2 2724,7%
kujawsko-pomorskie1 9434,0%
lubelskie1 9364,0%
warmińsko-mazurskie1 4433,0%
świętokrzyskie1 3082,7%
opolskie1 0992,3%
podlaskie1 0842,2%
lubuskie1 0432,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,7% podmiotów), spółki cywilne (7,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza40 46383,7%
spółki cywilne3 6517,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 6257,5%
spółki jawne1880,4%
spółki komandytowe1190,2%
spółki akcyjne1100,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych480,1%
spółdzielnie420,1%
przedstawicielstwa zagraniczne390,1%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne120,0%
pozostałe410,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych45 83094,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 2692,6%
własność zagraniczna6201,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2030,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1420,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1090,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej580,1%
własność samorządowa300,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej220,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,0%
pozostałe420,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych47 31897,9%
od 10 do 49 zatrudnionych8871,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1220,3%
powyżej 250 zatrudnionych110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)5 981 546 012,822 283 534 462,654 913 058 313,84397 318 675,036,617,48,161,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 86 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (2,7 mld zł), PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (910,0 mln zł) oraz TECHNIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (466,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ4 754 962 000,371 831 446 000,002 740 311 000,00218 559 000,004,611,98,061,5
PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ2 768 225 000,321 189 607 000,00909 953 000,00165 387 000,006,013,918,257,0
TECHNIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ297 405 000,0045 572 000,23466 288 000,0044 635 000,0015,097,99,684,7
GEOFIZYKA TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA235 011 338,37177 294 501,77302 044 572,4721 997 490,879,412,47,324,6
GEOFIZYKA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA221 065 035,3097 692 189,54224 289 658,861 868 520,400,91,90,855,8
BOVIS LEND LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)71 376 300,0018 772 400,00218 724 500,0018 500 200,1625,998,68,573,7
LURGI SPÓŁKA AKCYJNA96 413 962,6158 421 079,29178 460 382,9572 364 450,3975,1123,940,639,4
AARSLEFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)134 010 189,7573 431 363,45160 814 686,1813 103 671,239,817,88,245,2
Grupa Kapitałowa PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA187 006 000,00104 911 000,16119 041 000,004 945 000,002,64,74,243,9
SEEN TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 818 934,1617 015 959,12113 210 139,2513 875 915,5928,481,612,365,1
ARCADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 945 300,0057 486 700,37101 770 900,00620 400,000,51,10,652,9
ADVANCED DIGITAL BROADCAST POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 254 099,6522 870 787,1894 362 721,613 082 364,598,513,53,336,9
WTE WASSERTECHNIK (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 622 884,753 590 796,4294 259 009,091 219 016,383,634,01,389,3
CHEMADEX SPÓŁKA AKCYJNA28 579 095,2213 049 886,5086 756 972,783 291 297,7111,525,23,854,3
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 903 273,4216 934 564,3586 389 742,931 227 254,931,77,31,477,1
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GAZOWNICTWA "GAZOPROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA54 958 401,8933 566 865,4679 254 892,684 272 919,247,812,75,438,9
URS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)45 077 000,2317 950 000,0077 400 000,003 467 000,007,719,34,560,2
MOSTY KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 128 854,0011 760 851,0776 804 741,414 420 982,949,837,65,873,9
FX ENERGY POLANDSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ195 997 000,00-210 892 000,0075 960 000,277 882 000,004,0-3,710,4100,0
DURR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 431 600,229 764 100,0075 249 400,003 447 600,007,835,34,678,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.