Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,
 • sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,
 • sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
 • sprzedaży detalicznej kaset wideo, płut CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,
 • działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 59.12.Z,
 • nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 59.20.Z,
 • tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 60.2,
 • obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,
 • działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
 • wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
 • wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 82.99.Z,
 • działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 350 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 910
31 marca 20106 944
30 czerwca 20107 220
30 września 20107 325
31 grudnia 20107 281
31 marca 20117 242
30 czerwca 20117 415
30 września 20117 305
31 grudnia 20116 970
31 marca 20126 822
30 czerwca 20126 977
30 września 20126 982
31 grudnia 20126 841
31 marca 20136 769
30 czerwca 20137 031
30 września 20137 123
31 grudnia 20136 977
31 marca 20146 956
30 czerwca 20147 350
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (41,6% ogółu), małopolskie (7,8% ogółu) oraz śląskie (7,5% ogółu).

mazowieckie3 05841,6%
małopolskie5757,8%
śląskie5497,5%
łódzkie4846,6%
wielkopolskie4746,4%
dolnośląskie4586,2%
pomorskie2873,9%
kujawsko-pomorskie2513,4%
lubelskie2393,3%
zachodniopomorskie2183,0%
podkarpackie1742,4%
opolskie1271,7%
podlaskie1271,7%
świętokrzyskie1191,6%
warmińsko-mazurskie1121,5%
lubuskie981,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 84679,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością99413,5%
spółki cywilne3785,1%
spółki komandytowe430,6%
spółki jawne380,5%
spółki akcyjne290,4%
państwowe jednostki organizacyjne40,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,0%
inne kościoły i związki wyznaniowe30,0%
spółdzielnie30,0%
pozostałe90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 90293,9%
własność prywatna krajowa pozostała2002,7%
własność zagraniczna1041,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych490,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej270,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej240,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej240,3%
własność państwowych osób prawnych40,1%
własność skarbu państwa40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
pozostałe90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,6% podmiotów) i od 10 do 49 (1,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 25098,6%
od 10 do 49 zatrudnionych931,3%
od 50 do 249 zatrudnionych60,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)687 864 069,56358 438 314,34287 870 248,4811 809 801,391,73,34,147,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA (113,4 mln zł), ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA (62,0 mln zł) oraz ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (54,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA279 156 000,00229 440 000,00113 371 000,003 469 000,221,21,53,117,8
ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA251 456 000,00216 440 000,0061 961 000,001 357 000,160,50,62,213,9
ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 937 281,3110 285 767,4653 972 141,292 938 486,874,728,65,483,4
WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH150 427 506,2437 095 385,1340 846 587,641 562 402,351,04,23,875,3
M.T.L. MAXFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 233 527,1712 895 666,0933 941 501,50422 203,050,63,31,280,5
OPUS-FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 448 978,6014 754 934,8530 296 616,50532 106,342,43,61,834,3
ATM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 923 000,0033 550 000,0023 247 000,001 607 000,144,54,86,96,6
MONOLITH VIDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 377 145,108 288 325,8716 443 800,051 378 442,657,516,68,454,9
ITI CINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 005 105,001 248 890,3213 535 706,0084 430,000,66,80,691,1
TELESTAR SPÓŁKA AKCYJNA53 634 532,3125 077 187,827 292 011,24579 441,821,12,38,053,2
WORLDIXI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 254 663,68-3 202 562,203 907 639,16-5 599 825,50-106,6174,9-143,3100,0
GREMI FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 166 330,832 004 720,282 426 246,596 948 114,3185,1346,6286,475,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.