Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:
    • działalność terminali, takich jak: dworce kolejowe, dworce autobusowe, stacje towarowe,
    • działalność związaną z infrastrukturą kolejową,
    • działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy,
  • prace manewrowe na kolei,
  • holowanie i pomoc drogową,
  • skraplanie gazu w celu dalszego transportu.

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 726 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 964
31 marca 20106 091
30 czerwca 20106 334
30 września 20106 328
31 grudnia 20106 394
31 marca 20116 381
30 czerwca 20116 414
30 września 20116 358
31 grudnia 20116 289
31 marca 20126 234
30 czerwca 20126 378
30 września 20126 309
31 grudnia 20126 290
31 marca 20136 291
30 czerwca 20136 505
30 września 20136 416
31 grudnia 20136 421
31 marca 20146 543
30 czerwca 20146 726
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie1 19517,8%
śląskie73610,9%
wielkopolskie6119,1%
małopolskie5688,4%
dolnośląskie5217,7%
pomorskie5127,6%
łódzkie4887,3%
zachodniopomorskie4797,1%
lubelskie3425,1%
kujawsko-pomorskie3034,5%
świętokrzyskie2103,1%
podkarpackie2083,1%
lubuskie1792,7%
warmińsko-mazurskie1492,2%
podlaskie1322,0%
opolskie931,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,2% podmiotów), spółki cywilne (9,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 32679,2%
spółki cywilne6529,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5077,5%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1322,0%
spółki jawne260,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne250,4%
spółki komandytowe230,3%
spółki akcyjne90,1%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne90,1%
spółki komandytowo-akcyjne70,1%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,3% podmiotów), własność samorządowa (2,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 27293,3%
własność samorządowa1682,5%
własność prywatna krajowa pozostała1101,6%
własność zagraniczna811,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej150,2%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,5% podmiotów) i od 10 do 49 (3,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 42495,5%
od 10 do 49 zatrudnionych2503,7%
od 50 do 249 zatrudnionych440,7%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)24 165 877 814,478 857 859 350,594 371 328 199,02-431 458 572,10-1,8-4,9-9,963,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł), NIJHOF-WASSINK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (121,2 mln zł) oraz PKP CARGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (113,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA23 435 268 485,308 356 026 456,273 761 604 031,82-443 878 045,87-1,9-5,3-11,864,3
NIJHOF-WASSINK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 594 973,42112 081 352,77121 166 583,596 890 054,454,96,25,720,3
PKP CARGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 925 201,476 724 278,34113 221 996,711 074 590,454,516,01,071,9
BP POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 306 000,0010 605 000,0085 608 000,273 650 000,0015,034,44,356,4
ENERGA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ232 204 061,08162 789 574,7581 498 396,87-902 107,57-0,4-0,6-1,129,9
INFRA SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA15 108 591,731 848 006,9849 093 298,271 898 116,2812,6102,73,987,8
OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 304 227,7479 744 040,8548 559 225,74884 102,880,91,11,818,9
INTERTOLL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)24 978 671,347 479 402,7041 073 815,047 429 402,3229,799,318,170,1
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO "KOLTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 462 943,9640 931 543,6126 247 080,27448 905,540,91,11,718,9
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA67 774 000,3141 436 000,0018 944 000,00-8 809 000,00-13,0-21,3-46,538,9
AIR CARGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 965 706,47-1 458 859,4216 977 134,60-148 346,21-3,710,2-0,9100,0
BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA (*)48 984 953,5839 652 556,127 334 636,693 755,630,00,00,119,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.