Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 726 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 964
31 marca 20106 091
30 czerwca 20106 334
30 września 20106 328
31 grudnia 20106 394
31 marca 20116 381
30 czerwca 20116 414
30 września 20116 358
31 grudnia 20116 289
31 marca 20126 234
30 czerwca 20126 378
30 września 20126 309
31 grudnia 20126 290
31 marca 20136 291
30 czerwca 20136 505
30 września 20136 416
31 grudnia 20136 421
31 marca 20146 543
30 czerwca 20146 726
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.