Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,2% podmiotów), spółki cywilne (9,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 32679,2%
spółki cywilne6529,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5077,5%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1322,0%
spółki jawne260,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne250,4%
spółki komandytowe230,3%
spółki akcyjne90,1%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne90,1%
spółki komandytowo-akcyjne70,1%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
spółki jawne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (66,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością866,7%
spółki akcyjne433,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.