Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł), NIJHOF-WASSINK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (121,2 mln zł) oraz PKP CARGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (113,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA23 435 268 485,308 356 026 456,273 761 604 031,82-443 878 045,87-1,9-5,3-11,864,3
NIJHOF-WASSINK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 594 973,42112 081 352,77121 166 583,596 890 054,454,96,25,720,3
PKP CARGO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 925 201,476 724 278,34113 221 996,711 074 590,454,516,01,071,9
BP POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 306 000,0010 605 000,0085 608 000,273 650 000,0015,034,44,356,4
ENERGA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ232 204 061,08162 789 574,7581 498 396,87-902 107,57-0,4-0,6-1,129,9
INFRA SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA15 108 591,731 848 006,9849 093 298,271 898 116,2812,6102,73,987,8
OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 304 227,7479 744 040,8548 559 225,74884 102,880,91,11,818,9
INTERTOLL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)24 978 671,347 479 402,7041 073 815,047 429 402,3229,799,318,170,1
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO "KOLTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 462 943,9640 931 543,6126 247 080,27448 905,540,91,11,718,9
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA67 774 000,3141 436 000,0018 944 000,00-8 809 000,00-13,0-21,3-46,538,9
AIR CARGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 965 706,47-1 458 859,4216 977 134,60-148 346,21-3,710,2-0,9100,0
BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA (*)48 984 953,5839 652 556,127 334 636,693 755,630,00,00,119,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.