Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie1 19517,8%
śląskie73610,9%
wielkopolskie6119,1%
małopolskie5688,4%
dolnośląskie5217,7%
pomorskie5127,6%
łódzkie4887,3%
zachodniopomorskie4797,1%
lubelskie3425,1%
kujawsko-pomorskie3034,5%
świętokrzyskie2103,1%
podkarpackie2083,1%
lubuskie1792,7%
warmińsko-mazurskie1492,2%
podlaskie1322,0%
opolskie931,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (33,3% ogółu), mazowieckie (25,0% ogółu) oraz małopolskie (16,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 12 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

pomorskie433,3%
mazowieckie325,0%
małopolskie216,7%
śląskie18,3%
łódzkie18,3%
wielkopolskie18,3%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.