Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 525 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 444
31 marca 201012 906
30 czerwca 201013 100
30 września 201013 281
31 grudnia 201013 473
31 marca 201113 426
30 czerwca 201113 407
30 września 201113 452
31 grudnia 201113 602
31 marca 201213 522
30 czerwca 201213 485
30 września 201213 513
31 grudnia 201213 547
31 marca 201313 505
30 czerwca 201313 520
30 września 201313 558
31 grudnia 201313 564
31 marca 201413 571
30 czerwca 201413 525
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,4% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie1 81013,4%
śląskie1 64512,2%
wielkopolskie1 2759,4%
małopolskie1 2078,9%
dolnośląskie1 1578,6%
łódzkie1 1038,2%
lubelskie8996,6%
pomorskie7215,3%
kujawsko-pomorskie6424,7%
podkarpackie6244,6%
zachodniopomorskie5464,0%
świętokrzyskie4273,2%
podlaskie4023,0%
warmińsko-mazurskie3752,8%
opolskie3502,6%
lubuskie3422,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,0% podmiotów), spółki cywilne (16,0% podmiotów) oraz spółki jawne (14,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 98659,0%
spółki cywilne2 16116,0%
spółki jawne1 92614,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 34810,0%
spółki komandytowe730,5%
spółki akcyjne180,1%
spółki komandytowo-akcyjne60,0%
spółki partnerskie50,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 04696,5%
własność prywatna krajowa pozostała3192,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych410,3%
własność zagraniczna380,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej350,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej290,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność skarbu państwa10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,8% podmiotów) i od 10 do 49 (6,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12 55692,8%
od 10 do 49 zatrudnionych9156,8%
od 50 do 249 zatrudnionych460,3%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)1 111 482 937,69542 234 343,172 643 537 573,4033 467 692,783,06,21,351,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 38 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (459,8 mln zł), Grupa Kapitałowa CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA (396,9 mln zł) oraz CEFARM BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA (222,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SUPER-PHARM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 315 830,372 957 024,77459 795 529,4819 503 354,2415,0659,64,297,7
Grupa Kapitałowa CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA157 566 000,00102 278 000,20396 949 000,008 949 000,005,78,82,335,1
CEFARM BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA73 959 384,3139 947 865,09222 849 116,567 428 548,4610,018,63,346,0
Grupa Kapitałowa EURO-APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 899 000,00-9 113 999,85160 061 000,00-9 619 000,00-28,4105,5-6,0100,0
BRL CENTER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 394 633,51-1 274 448,96140 140 252,20-2 757 632,31-8,3216,4-2,0100,0
EURO-APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 112 730,00-3 334 914,00137 080 698,00-9 264 349,71-25,7277,8-6,8100,0
CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA92 351 000,2086 767 000,00121 697 000,003 368 000,003,73,92,86,1
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 990 125,5423 065 538,18104 381 326,28-4 653 521,18-13,3-20,2-4,534,1
CEFARM ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 784 000,0048 232 000,0093 313 000,001 609 000,162,63,31,723,2
APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA80 861 755,4969 632 111,2583 579 829,395 617 097,307,08,16,713,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA77 178 930,9717 197 474,4378 702 609,01-4 518 560,25-5,9-26,3-5,777,7
FARMAX P.GRABKA SPÓŁKA JAWNA11 496 252,00826 887,6971 741 342,451 924 887,6916,7232,82,792,8
GCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 959 528,73-9 112 228,5367 624 306,253 653 573,0722,9-40,15,4100,0
BEST-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 755 891,04554 619,9866 917 796,82-414 168,19-3,3-74,7-0,695,7
APTEKA "MEDICUS" ANNA FILIPCZYK, JERZY TYŚ SPÓŁKA JAWNA14 128 433,444 512 128,3765 746 072,312 864 091,4220,363,54,468,1
APTEKI "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 293 665,9542 698 103,8864 060 666,962 881 449,555,56,84,518,4
CEFARM ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 393 000,0053 788 000,0059 218 000,253 785 000,006,17,06,413,8
DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA SPÓŁKA AKCYJNA11 377 206,423 116 453,1259 178 024,961 191 979,0910,538,32,072,6
DR ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA11 244 958,007 128 011,8456 797 212,021 077 080,829,615,11,936,6
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "APEXIM" SPÓŁKA AKCYJNA28 466 306,5022 024 355,8453 878 104,392 459 379,308,611,24,622,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.