Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,4% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie1 81013,4%
śląskie1 64512,2%
wielkopolskie1 2759,4%
małopolskie1 2078,9%
dolnośląskie1 1578,6%
łódzkie1 1038,2%
lubelskie8996,6%
pomorskie7215,3%
kujawsko-pomorskie6424,7%
podkarpackie6244,6%
zachodniopomorskie5464,0%
świętokrzyskie4273,2%
podlaskie4023,0%
warmińsko-mazurskie3752,8%
opolskie3502,6%
lubuskie3422,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
lubelskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (39,5% ogółu), łódzkie (10,5% ogółu) oraz dolnośląskie (10,5% ogółu).

Na mapie zaznaczono 38 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1539,5%
łódzkie410,5%
dolnośląskie410,5%
lubuskie25,3%
małopolskie25,3%
kujawsko-pomorskie25,3%
lubelskie25,3%
świętokrzyskie12,6%
warmińsko-mazurskie12,6%
śląskie12,6%
wielkopolskie12,6%
podkarpackie12,6%
pomorskie12,6%
podlaskie12,6%
zachodniopomorskie00,0%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.