Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 525 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 444
31 marca 201012 906
30 czerwca 201013 100
30 września 201013 281
31 grudnia 201013 473
31 marca 201113 426
30 czerwca 201113 407
30 września 201113 452
31 grudnia 201113 602
31 marca 201213 522
30 czerwca 201213 485
30 września 201213 513
31 grudnia 201213 547
31 marca 201313 505
30 czerwca 201313 520
30 września 201313 558
31 grudnia 201313 564
31 marca 201413 571
30 czerwca 201413 525
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.