Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,0% podmiotów), spółki cywilne (16,0% podmiotów) oraz spółki jawne (14,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 98659,0%
spółki cywilne2 16116,0%
spółki jawne1 92614,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 34810,0%
spółki komandytowe730,5%
spółki akcyjne180,1%
spółki komandytowo-akcyjne60,0%
spółki partnerskie50,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki jawne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki partnerskie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,2% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2463,2%
spółki akcyjne923,7%
spółki jawne37,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.