Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SYSTEM SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA SKOWROŃSKA, TOMASZ HNIDZIEJKO (65,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SYSTEM SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA SKOWROŃSKA, TOMASZ HNIDZIEJKO7 715 760,25809 883,0964 976 468,731 088 021,3514,1134,31,789,5
GALERIE ALKOHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 836 403,60-2 277 349,9628 353 596,69-712 684,08-14,731,3-2,5100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.