Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 13620,8%
śląskie66612,2%
małopolskie5429,9%
łódzkie5249,6%
wielkopolskie4378,0%
dolnośląskie3746,8%
pomorskie3526,4%
zachodniopomorskie3095,6%
kujawsko-pomorskie2755,0%
warmińsko-mazurskie1643,0%
lubelskie1422,6%
podlaskie1402,6%
opolskie1282,3%
świętokrzyskie1061,9%
podkarpackie941,7%
lubuskie841,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
łódzkie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
podlaskie
opolskie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo lubuskie (50,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 2 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

lubuskie150,0%
łódzkie150,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
podlaskie00,0%
wielkopolskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
małopolskie00,0%
mazowieckie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.