Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 473 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 170
31 marca 20104 342
30 czerwca 20104 522
30 września 20104 637
31 grudnia 20104 772
31 marca 20114 844
30 czerwca 20114 923
30 września 20114 926
31 grudnia 20114 967
31 marca 20124 985
30 czerwca 20125 144
30 września 20125 176
31 grudnia 20125 311
31 marca 20135 319
30 czerwca 20135 377
30 września 20135 380
31 grudnia 20135 418
31 marca 20145 420
30 czerwca 20145 473
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.