Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową metalowych i niemetalowych odpadów i złomu oraz materiałów przeznaczonych do recyklingu, włącznie ze zbieraniem, sortowaniem, wymontowywaniem części nadających się do wielokrotnego użycia, ze zużytych wyrobów takich jak samochody; pakowanie, przepakowywanie, magazynowanie i dostarczanie, ale bez procesu dalszego przekształcenia,
  • odsprzedaż części nadających się do użytku, wymontowywanych z wycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorów i innych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zbierania odpadów z gospodarstw domowych i pochodzenia przemysłowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.1,
  • obróbki odpadów, niezdatnych do wykorzystania w przemysłowym procesie produkcji, lecz przeznaczonych do usunięcia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 38.2,
  • przetwarzania odpadów i złomu oraz pozostałych materiałów na surowce wtórne, gdzie wymaganym sposobem przetwarzania odpadów jest ich przekształcenie mechaniczne lub chemiczne (wyprodukowane surowce wtórne nadają się do bezpośredniego użytku w przemysłowym procesie produkcji i nie są nowym produktem finalnym), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.3,
  • demontażu wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów i pozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
  • złomowania statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
  • zgniatania samochodów w procesie mechanicznym, sklasyfikowanego w 38.32.Z,
  • sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sklasyfikowanej w 47.79.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 772 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 331
31 marca 20108 280
30 czerwca 20108 359
30 września 20108 396
31 grudnia 20108 368
31 marca 20118 340
30 czerwca 20118 126
30 września 20118 105
31 grudnia 20117 983
31 marca 20127 980
30 czerwca 20128 040
30 września 20128 026
31 grudnia 20128 009
31 marca 20137 996
30 czerwca 20137 993
30 września 20137 970
31 grudnia 20137 872
31 marca 20147 819
30 czerwca 20147 772
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (18,8% ogółu), mazowieckie (13,6% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

śląskie1 46218,8%
mazowieckie1 05813,6%
dolnośląskie7489,6%
wielkopolskie7119,1%
małopolskie5396,9%
kujawsko-pomorskie5266,8%
łódzkie4996,4%
pomorskie3494,5%
świętokrzyskie3194,1%
zachodniopomorskie2993,8%
podkarpackie2443,1%
lubuskie2403,1%
lubelskie2323,0%
opolskie2072,7%
warmińsko-mazurskie2002,6%
podlaskie1391,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,0% podmiotów), spółki cywilne (11,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 90376,0%
spółki cywilne90611,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7539,7%
spółki jawne1311,7%
spółki komandytowe440,6%
spółdzielnie150,2%
spółki akcyjne140,2%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 41395,4%
własność prywatna krajowa pozostała1471,9%
własność zagraniczna1281,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych300,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej220,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej150,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,5% podmiotów) i od 10 do 49 (4,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 42195,5%
od 10 do 49 zatrudnionych3114,0%
od 50 do 249 zatrudnionych390,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)2 176 885 867,20806 074 587,395 371 131 609,43108 596 898,325,013,52,063,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 37 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SCHOLZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (716,0 mln zł), BALL TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (420,0 mln zł) oraz ZŁOMREX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (393,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SCHOLZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 707 953,8462 708 224,62715 955 340,231 313 439,890,72,10,264,9
BALL TRADING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ259 953 840,45109 006 767,00419 955 517,00-8 052 602,00-3,1-7,4-1,958,1
ZŁOMREX METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ189 417 000,0086 959 000,37393 455 000,001 333 000,000,71,50,354,1
HEMARPOL BOGACCY SPÓŁKA JAWNA72 256 048,6826 303 819,50388 425 742,7115 045 306,2820,857,23,963,6
CMC CENTROZŁOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)90 933 440,4521 822 467,25362 119 445,635 121 299,355,623,51,476,0
DRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ242 513 000,0053 656 000,25352 004 000,00160 000,000,10,30,177,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU ZŁOMU "SILSCRAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 453 600,3125 025 300,00247 355 000,001 183 600,001,84,70,562,9
TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 998 600,4260 837 900,00230 705 100,0018 178 400,0019,829,97,933,9
BAŃKOWSKI, ROGALSKI, WINIARSKI NESTA-BIS SPÓŁKA JAWNA81 971 342,8132 133 457,28178 877 104,038 612 392,1710,526,84,860,8
DOLOMTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 120 106,9838 120 106,70177 025 381,201 997 912,665,25,21,10,0
HTS SPACZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 156 907,9711 689 459,84136 968 932,512 330 054,216,419,91,767,7
ŚWIECIE RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 970 094,00928 389,43125 856 326,81878 389,021,494,60,798,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OLMET" ANDRZEJ OLEŚ63 711 143,0128 902 093,69120 509 038,1813 059 256,3420,545,210,854,6
KLOCKNER STAL I METAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 969 000,008 733 400,00111 166 000,00908 400,212,010,40,881,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SURMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 180 424,232 745 914,99110 411 201,19468 582,151,417,10,491,7
MARELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 404 222,073 261 340,20102 940 914,0211 748,920,10,40,084,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE I OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "KARMIL" KRZYSZTOF GRZEGORCZYK BOGDAN KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA24 001 449,997 569 614,34101 174 287,171 628 579,656,821,51,668,5
AMBROSZKIEWICZ I BEYGER UNIMETALEX SPÓŁKA JAWNA17 549 204,853 279 420,2494 252 291,630,000,00,00,081,3
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "ZŁOMPOL" JOŃCZYK, NOWAK SPÓŁKA JAWNA28 248 167,0611 789 909,7189 535 305,937 451 568,4126,463,28,358,3
DELTA SPÓŁKA JAWNA JANKOWSKI, PLUCIŃSKI, ZAWADA30 115 891,2518 130 195,4089 034 583,655 653 043,7418,831,26,439,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.