Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 685 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009441
31 marca 2010455
30 czerwca 2010472
30 września 2010497
31 grudnia 2010510
31 marca 2011514
30 czerwca 2011539
30 września 2011548
31 grudnia 2011560
31 marca 2012576
30 czerwca 2012601
30 września 2012605
31 grudnia 2012618
31 marca 2013627
30 czerwca 2013637
30 września 2013657
31 grudnia 2013666
31 marca 2014679
30 czerwca 2014685
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (14,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie13219,3%
śląskie10214,9%
wielkopolskie669,6%
dolnośląskie588,5%
małopolskie497,2%
łódzkie436,3%
kujawsko-pomorskie385,5%
zachodniopomorskie375,4%
pomorskie314,5%
lubelskie273,9%
podkarpackie213,1%
lubuskie202,9%
warmińsko-mazurskie172,5%
podlaskie152,2%
świętokrzyskie152,2%
opolskie142,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (62,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (23,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,9% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością42562,0%
indywidualna działalność gospodarcza16123,5%
spółki cywilne273,9%
spółki akcyjne233,4%
spółki jawne172,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne81,2%
spółki komandytowe81,2%
wspólnoty samorządowe81,2%
spółdzielnie30,4%
spółki komandytowo-akcyjne20,3%
pozostałe30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (64,1% podmiotów), własność samorządowa (10,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych43964,1%
własność samorządowa7210,5%
własność prywatna krajowa pozostała547,9%
własność zagraniczna334,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej253,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych223,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej142,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej111,6%
własność państwowych osób prawnych60,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
pozostałe60,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (72,3% podmiotów) i od 10 do 49 (21,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych49572,3%
od 10 do 49 zatrudnionych14421,0%
od 50 do 249 zatrudnionych416,0%
powyżej 250 zatrudnionych50,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (1,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2)2 131 468 181,551 009 601 412,541 591 476 583,25101 591 636,104,810,16,452,6
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21)1 465 573 790,35707 377 089,401 147 257 343,3076 704 524,435,210,86,751,7
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22)665 894 391,20302 224 323,14444 219 239,9524 887 111,673,78,25,654,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 33 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (951,3 mln zł), ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (361,5 mln zł) oraz ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE (166,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA364 504 494,92115 252 820,71951 252 937,5324 065 938,136,620,92,568,4
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA210 652 189,9184 980 343,86361 523 489,7313 690 799,646,516,13,859,7
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE28 065 680,8225 145 689,39166 196 516,32707 094,502,52,80,410,4
CTL MACZKI-BÓR SPÓŁKA AKCYJNA161 949 144,4481 287 521,21159 433 488,1576 248,310,10,10,149,8
REMONDIS SANITECH POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 233 279,2541 303 372,41113 446 691,1111 529 221,4819,127,910,231,4
PAK ODSIARCZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ364 200 055,86141 721 118,6895 724 203,9828 546 052,947,820,129,861,1
SARIA MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 483 667,3011 085 190,2365 338 623,9811 979 895,3216,3108,118,384,9
CARBO - PROCES RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 530 310,5329 433 429,0455 876 204,5275 803,530,20,30,129,1
SITA STAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 703 070,93-711 632,8755 870 910,471 058 959,261,6-148,81,9100,0
SITA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 387 652,8523 853 203,5452 756 630,16778 203,901,73,31,548,6
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ313 662 794,9477 100 729,3249 322 062,8713 077 658,884,217,026,575,4
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 304 082,1819 657 866,4540 900 315,301 996 240,095,510,24,945,9
AMEST KAMIEŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 502 767,1116 894 403,6737 324 349,6910 978 684,5336,065,029,444,6
EKO DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ104 817 966,5541 897 758,3433 539 683,832 914 914,552,87,08,760,0
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RADKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 883 824,2475 564 315,8728 439 334,72165 608,670,20,20,612,0
OILER SPÓŁKA AKCYJNA15 887 103,7211 130 880,0324 862 962,01-1 042 192,63-6,6-9,4-4,229,9
SARPI DĄBROWA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 656 300,29-9 939 800,0024 745 200,00-2 251 900,00-4,122,7-9,1100,0
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 636 156,1411 065 547,8823 599 019,023 856 407,4217,034,916,351,1
ORLEN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 505 912,1187 853 515,4123 167 178,382 984 655,403,33,412,92,9
MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 730 374,9535 710 664,8020 308 678,293 044 827,716,78,515,021,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.